krimin talojen historia

KRIMIN TALOJEN HISTORIA

Nykyisin taiteilijoiden Krimiksi kutsumalla imatralaisella talokaksikolla on takanaan pitkä ja mielenkiintoinen historia. Nämä Koulukatu 1 A:n ja B:n rakennukset saivat alkunsa suunnittelijoiden pöydällä vuonna 1948, jolloin Imatra oli juuri saanut kauppalan oikeudet. Nykyisen Mansikkalan keskustan tuntumaan päätettiin rakentaa kauppalan virkamiehille talo toimitiloiksi. Piirustuksissa rakennuksesta kaavailtiin huomattavasti nykyistä suurempaa. Hankkeella oli kuitenkin kova kiire, joten se toteutettiin sittemmin reilusti suunniteltua pienempänä. A-Talo valmistui vuonna 1949. Ilmeisesti myös B-talo on samalta ajalta. (Paul Jyllinvuoren kokoelma)

Historiansa alussa talot siis toimivat kauppalan virkailijoiden väliaikaisina toimistotiloina. Osalle heistä ne tarjosivat myös asunnon. Yksi varmasti tunnetuimmista asukkaista oli kauppalanjohtaja Artturi Ranta, joka myöhemmin toimi myös Kymen läänin maaherrana.

Melko pian kauppalan toimielimet saivat uudet, suuremmat tilat läheltä Vuoksenniskaa. Krimin historiassa alkoi nyt kirjava, mutta niukasti tietoja jättänyt aika. Se kuitenkin tiedetään, että kauppalan työntekijöiden lähdettyä nämä talot saivat uuden tehtävän. Krimistä tuli aikansa nuorten muusikkojen opinahjo, kun Imatran Musiikkiopisto aloitti toimintansa siellä. Voisikin ajatella että talot pääsivät jo varsin varhaisessa vaiheessa ensi kertaa luovan toiminnan näyttämöiksi. Samoihin aikoihin A-talossa toimi myös matkailutoimisto.

Kun nuorten muusikoiden opetus vuorostaan siirtyi toisaalle, alkoi Krimi palvella kenties tunnetuimmassa tehtävässään. Sinne sijoitettiin Imatran Kriminaalihuoltoyhdistys. Tästä juontaa myös talojen yhteinen nimi. Yhdistyksen toimintaa emme tarkkaan tunne, mutta varmasti se on tarjonnut huono-osaisille turvaa ja katon pään päälle.

Sitten viimein, vuosituhannen vaihteen tienoilla, muuttivat A-taloon ensimmäiset taideopiskelijat. B-talo oli tuolloin yhä kriminaalihuollon asiakkaiden käytössä. Tältä ajalta saakka tunnetaan hauskoja tarinoita näiden naapurusten kohtaamisista, ja ne kulkevat yhä eteenpäin suullisena perimätietona aina asukkaiden vaihtuessa. Vuonna 2006 myös B-talo siirtyi kokonaisuudessaan taideopiskelijoiden käyttöön. Tuolloin syntyi se taiteilijoiden Krimi, jollaisena tämän talokaksikon tunnemme nykyisinkin.

Taideopiskelijoiden asuntoina toimiessaan talot ovat nähneet epäilemättä historiansa värikkäimmät vaiheet. Eräskin asukas järjesti installaation A-talon katolle ja raahasi sinne muun muassa sohvan.  Toinen taas pidättäytyi puhumasta sanaakaan puoleen vuoteen, taiteellisen kokeilun nimissä tietenkin.

Vuosien myötä Krimi on ollut kotina nuorille taiteilijoille joka puolelta Suomea. Kaikkia on yhdistänyt palava rakkaus luovaan työhön. Se on ollut myös tärkeä kohtauspaikka taideopiskelijoille, ammattitaiteilijoille ja vaihto-opiskelijoille ympäri maailmaa.  Nykyään Krimi on käsitteenä jo laajasti tunnettu taiteilijoiden keskuudessa Etelä-Karjalan ulkopuolellakin.

Ohikulkijoille yhteiset illanviettomme pihamaalla ovat olleet ihmetyksen aiheena vuodesta toiseen. Toivottavasti ne piristävät katukuvaa myös tulevaisuudessa. Taiteilijoiden aikana taloissa on luomistyön ohessa naurettu, itketty, laulettu, rakastuttu, erottu ja rakastuttu uudelleen. Toisin sanoen: täällä on eletty.

 

Kiitokset taustatiedoista Veikko Puskalle, Imatran kaupungintalon henkilökunnalle sekä Kalle Pakariselle ja muulle Imatran museon väelle.