purkutalo/demolition house

AVOIN HAKU: PURKUTALONÄYTTELY KRIMIN TALOISSA 27.4.-27.5.2018

(rullaa alas nähdäksesi pohjakaavat ja valokuvia tiloista!)
(scroll down for english and for photos of the spaces!)

Imatralla toimiva Taidekeskus Krimi etsii taiteilijoita purkutalotaidenäyttelyyn. Krimin talot ovat kaksi puurakennusta, joissa on taiteilijoiden asuntoja sekä galleriaa ja työhuoneita ylläpitävä Taidekeskus Krimi. Rakennukset puretaan kesällä 2018, joten nyt on viimeinen tilaisuus täyttää talot vielä kerran taiteella!

Hae mukaan näyttelyyn teosehdotuksella, valmiilla teoksella tai teossarjalla 21.3.2018 mennessä. Näyttely mahdollistaa monipuolisia tapoja tuoda esille erilaisia taidemuotoja. Mukaan otetaan esimerkiksi esitystaidetta, tilaan ja tilassa tehtäviä teoksia, prosessimaisesti rakentuvia teoksia ja muita ripustusvalmiita teoksia.Toivomme hakijoilta mielikuvituksellisia ehdotuksia, ja varsinkin Krimiin liittyvät teokset ovat tervetulleita.

Krimin talot, eli Koulukatu 1 A ja B, 55120 Imatra, sisältävät kuusi näyttelylle varattua huoneistoa rappukäytävineen. Huoneistoja on eri kokoisia ja niissä näkyy asumisen jäljet. Taloissa saa naulata, porata, maalata ja muokata ympäristöä ja huoneistoja. Herkempiä teoksia varten käytössä on Galleria Krimin tilat. Talojen kuntoa vielä selvitellään, joten rakenteisiin menemisestä tulee lisäinfoa myöhemmin. Pihapiiriä voi myös halutessaan käyttää, joskin ulkona oleville teoksille ei voida luvata samanlaista valvontaa. Pohjapiirustukset taloista löytyvät hakemuksen lopusta sekä tarkempaa tietoa löytyy taidekeskuksen nettisivuilta www.taidekeskuskrimi.com.

Pyrimme tarjoamaan taiteilijoille korvauksen, joka kattaa ainakin matka- ja materiaalikulut. Tämä kuitenkin selvinnee apurahapäätösten myötä. Taidekeskus Krimi hoitaa näyttelyn valvomisen ja markkinoinnin sekä tarjoaa ripustusapua ja -välineitä. Ripustamisen ajaksi on myös mahdollista majoittua Kulttuuriyhdistyksen järjestämissä tiloissa.

HAKUOHJEET

Hakuaika: 21.2.-21.3.2018

Ripustus: 1.4.-26.4. tilasta riippuen

Näyttely: 27.4.-27.5.2018

Näyttelyyn haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää teossuunnitelman lisäksi ansioluettelon ja kuvia 3-5 kpl teosehdotuksesta tai aikaisemmista teoksista sekä kuluarvion. Hakemus tulee lähettää yhtenä PDF-tiedostona, jonka maksimikoko on 4Mt.

Hakemukset ja kyselyt osoitteeseen taidekeskuskrimi@gmail.com viimeistään 21.3. Ilmoitamme hakijoille valinnoista viikon sisällä.

KRIMIN TALOJEN HISTORIAA JA POHJAPIIRROKSET

Nykyisin taiteilijoiden Krimiksi kutsumalla imatralaisella talokaksikolla on takanaan pitkä ja mielenkiintoinen historia. Nämä Koulukatu 1 A:n ja B:n rakennukset saivat alkunsa 1940-luvulla Imatran saadessa kauppalan oikeudet. Historiansa alussa talot toimivat kauppalan virkailijoiden väliaikaisina toimistotiloina. Toimistotilojen siirtyessä muualle Krimin taloissa toimi mm. musiikkiopisto, matkailutoimisto sekä Imatran Kriminaalihuoltoyhdistys, josta juontaa talojen lempinimi Krimi. 1980-luvulta lähtien taloihin muutti taideopiskelijoita ja taloihin muodostui taiteilijayhteisö. Vuonna 2015 perustettiin Kulttuuriyhdistys Krimi ry, joka alkoi pyörittämään Taidekeskus Krimiä talossa 1 A. Taidekeskus Krimi on Kulttuuriyhdistys Krimi ry:n ylläpitämä kohtaamispaikka taiteilijoille, taiteelle ja siitä kiinnostuneille. Taidekeskuksella toimii galleria kuukausittain vaihtuvine näyttelyineen sekä työhuoneita taiteilijoille.

 

OPEN CALL: DEMOLITION HOUSE EXHIBITION IN KRIMI 27.4. – 27.5.2018

Active in Imatra, Finland, Art Center Krimi is looking for artists for a demolition house exhibition. The Krimi houses are two wooden buildings where there are artist apartments, working spaces and a gallery ran by cultural foundation Krimi. The buildings are to be demolished in the Summer of 2018. Now is the last chance to fill Krimi with art!

Apply with a project proposal, a ready piece or a series of work by 21.3.2018. The exhibition space enables a variety of different art styles. Performance art, spatial pieces, process oriented titles and pieces ready for installing are sought for. We look for imaginative proposals and work related to Krimi are appreciated.

The Krimi houses located in Koulukatu 1 A and B, 55120 Imatra, include six apartment spaces with their corridors. The apartments are of different size and signs of living are visible. The artists may use nails, screws, paint and alter the surface of the environment and spaces. The Krimi Gallery is for more fragile pieces. The wall materials are being examined, whether it’s possible to alter the construction of the houses will be informed at a later note. You may also use the surrounding yard, although the outside pieces may not be monitored to the level of the ones inside. The floor plan is found at the end of the document and closer details are at www.taidekeskuskrimi.fi

We intend to offer artist a payment that covers at least logistic and material costs. This will be clafified after the grant applications are settled. Art Center Krimi deals with exhibition monitoring and marketing and offers installation help and supplies. Krimi offers accommodation for the installation period.

APPLICATION INSTRUCTIONS

Application time: 21.2. – 21.3.2018

Installation: 1.4. – 26.4. depending on space

Exhibition: 27.4. – 27.5.2018

Please apply with an open form application which includes a piece proposal, resume, 3 – 5 pictures of the proposed or previous work and a cost assessment. The application must be sent as one pdf. -file with the maximum size of 4 MT.

Send the applications and inquiries to taidekeskuskrimi@gmail.com by 21.3. We inform the applicants about the decisions within a week.

A-talo alakerta asunto 1 ja käytäväkuvaa / A-house downstairs apartment 1 and corridor view

A-talo yläkerta asunto 2 ja 3/ A-house upstairs apartments 2 and 3

taidekeskus & galleria Imatralla